Merchant IPN

ՎաաՍամ Առցանց Վճարային ՆախագիծHTML Form

Կազմաձևեք ձևը ՝ ձեր կայքում վճարումներ ստանալու համար


<form action="https://xn--y9aaa0fybd.xn--y9a3aq/payment" method="POST">
<input type="hidden" name="merchant_account" value="merchant@email.com">
<input type="hidden" name="item_number" value="2">
<input type="hidden" name="item_name" value="iPhone 8 PLUS 64GB">
<input type="hidden" name="item_price" value="1100">
<input type="hidden" name="item_currency" value="USD">
<input type="hidden" name="return_success" value="http://yourwebsite.com/success.php">
<input type="hidden" name="return_fail" value="http://yourwebsite.com/fail.php">
<input type="hidden" name="return_cancel" value="http://yourwebsite.com/cancel.php">
<button type="submit">Pay via ՎաաՍամ Առցանց Վճարային Նախագիծ</button>
</form>


String Value Decription
merchant_account Eg: merchant@email.com Այս դաշտը պահանջվում է ձեր հաշիվը ստուգելու և վճարումն անմիջապես ձեր դրամապանակին փոխանցելու համար: Մուտքագրեք ձեր էլ. Փոստի հասցեն, որով դուք գրանցված եք մեր կայքում:
item_number Eg: 2 Այս դաշտի միջոցով դուք կարող եք մուտքագրել պատվերի համարը, ապրանքի համարը կամ ցանկացած համար, որը հաջող վճարումից հետո կվերադարձվի ձեր կայք `վճարումը հաստատելու համար:
item_name Eg: iPhone 8 PLUS 64GB Սա կցուցադրվի մեր վճարման էջում ՝ հաճախորդին վճարելու համար իմանալու համար:
item_price Eg: 1100 Մուտքագրեք պատվերի վավեր քանակը թվերով:
item_currency Eg: USD/EUR/RUB Մուտքագրեք ձեր արժույթի 3 տառանոց հապավումը: Այն կօգտագործվի ձեր կայքից վճարման հանձնարարականի համար:
return_success Eg: http://yourwebsite.com/success.php Մուտքագրեք էջի url հասցեն IPN- ի ստուգման համար (PHP կոդը ներքևում է) և հաջող վճարման հաղորդագրությունը:
return_fail Eg: http://yourwebsite.com/fail.php Ձախողված վճարման համար մուտքագրեք էջի url հասցեն հաղորդագրությամբ:
return_cancel Eg: http://yourwebsite.com/cancel.php Չեղյալ վճարման համար մուտքագրեք էջի url հասցեն հաղորդագրությամբ:


Վճարման ստուգում (success.php)

IPN հաստատում ՝ կոդն աշխատեցնելու համար, երբ վճարումը հաջող էր:


<?php
$merchant_key = '...'; // Enter here your merchant API Key

$merchant_account = $_POST['merchant_account'];
$item_number = $_POST['item_number'];
$item_name = $_POST['item_name'];
$item_price = $_POST['item_price'];
$item_currency = $_POST['item_currency'];
$txid = $_POST['txid']; // Transaction ID
$payment_time = $_POST['payment_time']; // Current time of payment
$payee_account = $_POST['payee_account']; // The account of payee
$verification_link = "https://xn--y9aaa0fybd.xn--y9a3aq/payment_status.php?merchant_key=$merchant_key&merchant_account=$merchant_account&txid=$txid";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$verification_link);
$results=curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$results = json_decode($results);
if($results->status == "success") {
    //Payment is successful
    //Run your php code here
    echo 'Payment is successful.';
} else {
    echo 'Payment was failed.';
}
?>