Ինչպե՞ս միանալ ՎաաՍամ-ին

Ինչպե՞ս միանալ  ՎաաՍամ-ին

Համակարգին միանալու համար պահանջվում է՝

լինել գրանցված(Կամ Ոչ) իրավաբանական անձ,
իրականացնել ՀՀ օրենքներին չհակասող գործունեություն
ունենալ պատրաստի կայք,
Պայմաններին բավարարելու դեպքում ընկերության հետ կնքվում է պայմանագիր և մի քանի օրվա ընթացքում կատարվում է տեխնիկապես միացում: Մանրամասն պայմաններին ծանոթանալու համար խնդրում ենք լրացնել դիմում-հայտը: